6 oktober 2016

Välbesökt programsamrådsmöte

Onsdagen den 5 oktober 2016 kl 17.30-18.30 var programsamrådsmötet för stadsdelen Pedagogen Park i Pedagogen Park. Cirka 120 personer kom till mötet och bidrog med många synpunkter och frågor under mötet. Här hittar du bildspelet från programsamrådet:  PPT – Programsamrådsmöte

Vad händer nu?
Planprogrammet finns utställt för samråd under tiden 22 september – 19 oktober 2016.  Planprogrammet är det första steget i planprocessen som sedan kommer ligga som underlag till kommande detaljplanearbete.

Har du synpunkter på planprogrammet ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 19 oktober 2016. Synpunkterna skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
431 82 MÖLNDAL

eller planeringsutskottet@molndal.se


Dela gärna