8 oktober 2020

Snart sätter vi spaden i backen

Torsdagen den 22 oktober kl.13.00 tas första spadtaget för Mölndals stad- och Aspelin Ramm Fastigheters byggnation av stadsdelen Pedagogen Park.

Kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten, ordförande i tekniska nämnden Anders Enelund, stadsbyggnadschef Björn Marklund, chef för tekniska förvaltningen Göran Werner och vd för Aspelin Ramm-Fastigheter Lennart Karlsson närvarar.

På grund av den rådande situationen med Covid 19 så kan vi inte bjuda in allmänheten till denna spadtagsaktivitet.

Har du frågor? Välkommen att höra av dig till: info@pedagogenpark.se


Dela gärna