12 mars 2021

Senaste nytt

Senaste nytt om de arbeten som pågår på området.
Arbetena med den inre lokalgatan längs med idrottshallen har dessvärre dragit ut på tiden och gatan kommer därför att öppnas för både gång- och cykeltrafik först i mitten av april.

Just nu arbetar kommunen med att:
-Bygga en ny vattenledning längs med östra sidan av Bifrostgatan. Den kommer också gå under korsningen Bifrostgatan och Frölundagatan.

-Cirkulationen i korsningen Bifrostgatan-Frölundagatan kommer att sänkas ner och anslutande gator ska anpassas till den. Det görs för att nederbörd ska avledas på rätt sätt.

-Fortsatta arbeten med VA och gator inne i det som blir södra delen av stadsdelen.

Arbetena kommer att pågå fram till sommaren 2021.

Se gärna med här: http://pedagogenpark.se/byggnytt/

Följ även gärna kommunens information om gatu- och vägarbeten här:
https://www.molndal.se/startsida/arkiv/servicemeddelande/servicemeddelanden/2020-10-19-vagar-och-va-i-pedagogen-park.html


Dela gärna