17 november 2017

Samrådstid 16/11 – 14/12

Igår började samrådstiden för detaljplanen över Stadsdelen Pedagogen Park. Samrådstiden pågår mellan den 16 november och 14 december 2017. För att ta del av planförslaget samt få information om samrådsmöte och hur du lämnar synpunkter, gå in på Mölndals Stads hemsida.

Alla synpunkter på detaljplanen måste komma in till Mölndals Stad för att besvaras.

https://www.molndal.se/startsida/byggaboochmiljo/samhallsplanering/detaljplaner/stadsdelenpedagogenpark.5.680a459115fc22ee37241.html

 


Dela gärna