21 december 2017

Samråd avslutat. Remissvar nästa steg!

Planförslaget för Stadsdelen Pedagogen Park har varit på samråd mellan den 16 november och 14 december, och samrådstiden är nu avslutad. Nu fortsätter arbetet med att sammanställa alla remissvar och inkomna synpunkter. Målsättningen är att ett reviderat planförslag och en samrådsredogörelse kommer att presenteras för politikerna i planeringsutskottet före sommaren 2018 som sedan blir tillgängligt för granskning för allmänheten på nytt.

Samrådsförslaget av detaljplanen med tillhörande utredningar finns fortfarande tillgängligt här.

Nästa år återkommer vi med information om hur den  nya stadsdelen utvecklas, men nu vill vi passa på att önska er alla en riktigt god jul & ett gott nytt år!

Illustrationsbilder på hur den nya stadsdelen kan komma att se ut.

 

 


Dela gärna