20 september 2016

Programsamrådsmöte 5 oktober kl 17.30-18.30

Onsdagen den 5 oktober kl 17.30-18.30  kommer vi att ha ett programsamrådsmöte för stadsdelen Pedagogen Park i eventsalen i Pedagogen Park på Frölundagatan 118. Varmt välkomna!

Utställning och handlingar
Mellan den 22 september och 19 oktober finns planprogrammet för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2 m.fl., utställt på samråd för synpunkter. Utställningen är i stadshuset på Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal. Planprogrammet är det första steget i processen att utveckla den nya stadsdelen som kommer innehålla bostäder, verksamheter, service, förskola, handel och rekreationsområden. På  
www.molndal.se/detaljplaner kan du läsa mer om visionen för vår nya stadsdel som utvecklas i samarbete mellan Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter.

 


Dela gärna