7 december 2015

Tre arkitektkontor skissar på stadsdelen

StadsdelenMölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter har under hösten bjudit in tre arkitektkontor att lämna förslag på hur stadsdelen Pedagogen Park kan utvecklas till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel.

De tre inbjudna arkitektkontoren är:

Syftet med de parallella uppdragen är att få in goda idéer om hur stadsdelen kan utvecklas och vad som är viktigt när området skall planeras och byggas.

Det som i första hand skiljer parallella uppdrag från tävlingsformen i en traditionell arkitekttävling är att det sker en dialog under hand mellan arkitektföretagen och beställaren, som på så sätt följer och kan påverka projektet under uppdragets gång. Alla får veta vem som gjort vilket förslag och det utses ingen ensam vinnare.

Från vecka 7 kommer du att kunna se de tre förslagen som då står utställda i Pedagogen Parks entré på Frölundagatan 118.

 


Dela gärna