Karta över stadsdelen

Här vill man gärna vara.

Tillsammans utformar vi en helt ny stadsdel i Mölndal. I området planerar vi för cirka 1100 nya bostäder, livsmedelsbutik, kontor, kommunal- och kommersiell service samt flera parker. I samband med utvecklingen av området byggs även Bifrostgatan om från transportled till stadsgata med fler övergångar som stärker kopplingen till närliggande bostadsområden. Bostäderna kommer byggas i området mellan det tidigare lärosätet Pedagogen Park, Fässbergs kyrkogård, Lindhaga och Solängen.

Tidplan

Det tar tid att bygga en stadsdel med karaktär

Hösten/Vintern 2015

Gestaltningsuppdrag till arkitektkontor.

Hösten 2016

Planprogram, samråd med myndigheter, fastighetsägare och boende i området. Möjlighet att lämna synpunkter.

Vår 2017

Planprogram färdigt.

Hösten/Vintern 2017

Samråd.

2018/2019

Detaljplanen klar.

2020

Påbörja byggnation av vägar & infrastruktur.

2021

Nu har vi börjat bygga den nya stadsdelen

2023

Dagligvaruhandel och ytterligare service på plats

2024

Allmän plats är klart

2029

Stadsdelen står klar

Visionen om stadsdelen

Den framtida stadsdelen där det oförväntade uppmuntras

Det spirar och gror, är levande och inbjudande. Här finns goda förutsättningar för att ses och mötas, för såväl företag som boende. Gemenskapen är tydlig på alla sätt och vis och en stor anledning till att man vill vara just här. Här trivs både gammal och ung, tillsammans. Gränser suddas ut. Här finns även skolor och kommunal service. Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal är en blandstad, det märks. Att det är ett gammalt lärosäte känns inspirerande, en bra utgångspunkt till den växande stadsdelen Pedagogen Park.

Den framtida stadsdelen där det oförväntade uppmuntras – är vår vision. I de planerade bostäderna bor man helt enkelt lite bättre, lite smartare och lite grönare. Till stadsdelen Pedagogen Park är det lätt att ta sig. Fina cykelvägar, bra kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter på plats. Grönt, tillgängligt och välkomnande. Vi ses i den nya stadsdelen Pedagogen Park.

Vi som utvecklar stadsdelen

Mölndals stad

Mölndals stad har drygt 5000 medarbetare inom en mängd olika yrken som alla arbetar för att skapa välfärd för Mölndals 63 000 invånare och alla de människor som arbetar och verkar i staden. Ett par av våra mål är att öka bostadsbyggandet och även invånarnas möjligheter att påverka vardagen och ta ansvar för stadens utveckling. Mölndal Vision 2022, kan sammanfattas med orden ”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”

Aspelin Ramm Fastigheter

Aspelin Ramm Fastigheter är en ansvarsfull fastighetsutvecklare med finansiell styrka som lägger stor vikt på att byggnaden ska utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden. Genom god och innovativ arkitektur utvecklas och anpassas befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet. Aspelin Ramm Fastigheter har sålt byggrätter till Skanska och OBOS som alla ska bygga bostadsrätter i området.

Den här webbplatsen ägs och drivs av Aspelin Ramm Fastigheter.

Samarbetspartners

För att skapa en ny sjudande stadsdel samarbetar vi med olika partners/exploatörer som kommer bygga olika kvarter i Stadsdelen Pedagogen Park.

Aspelin Ramm Fastigheter

Aspelin Ramm Fastigheter ska bygga tre kvarter i stadsdelen Pedagogen Park. I ett första skede kommer det i två olika kvarter att byggas 90 lägenheter, 1-4 rum och kök och där alla bostäder kommer att ha balkong eller uteplats. Beräknad inflyttning är 2023.

Läs mer om bostäderna här!

Hem från Skanska

Vetenskapen är det gemensamma namnet för de fyra kvarter som Hem från Skanska ska bygga i den nya stadsdelen Pedagogen Park. Först ut är Brf Aulan som beräknas vara klart för inflyttning under 2022/23.

Läs mer om bostäderna här! 

OBOS

I den södra delen av området planerar OBOS för ett bostadskvarter med 83 lägenheter, 1-4 rum och kök med stora balkonger och uteplatser. Brf Prefekten beräknas vara klart för inflyttning under 2024.

Läs mer om bostäderna här!

 

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter bygger kvarteret Koltrasten längs med Bifrostgatan, mitt emellan det stadsmässiga stråket och den grönskande parken som planeras här. Kvarteret kommer att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter, verksamheter i bottenvåningarna, mötesplatser och gårdar med plats för lek, odlingar och att umgås tillsammans.

Läs mer om bostäderna här!

Götenehus

Utmed Bifrostgatan planerar Götenehus att bygga 7 radhus med en yta om 123 kvm vardera.  Radhusen har 5-6 rum och kök, stor takterrass och uteplats på baksidan mot en gemensam park. Husen beräknas vara klara för inflyttning i slutet av 2023.

Läs mer om bostäderna här!

Bergman & Höök

Bergman & Höök bygger just nu på de nya adresserna Bifrostgatan 45-49 kvarteret Navaren, ett flerbostadshus med 38 st hyreslägenheter. Lägenheterna är 1-3 rum och kök och husets stomme byggs helt av trä för att hålla ner CO2-belastningen, värms av fjärrvärme och får en del av sin el från solcellerna på taket. Inflytt beräknas till maj/juni 2023.

Läs mer om bostäderna här!

Kontakt

Har du frågor?

Adress;

Aspelin Ramm Fastigheter AB, Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal. E-post: hej@pedagogenpark.se

Läs mer om Mölndals stads pågående gatuarbeten här! 

 

Aspelin Ramm Fastigheter

Eva Marby
Projektutvecklare bostäder

Telefon: 031-757 11 80
e-post: eva.marby@aspelinramm.se

Aspelin Ramm Fastigheter

Mathias Vårström
Projektutvecklingschef

Telefon: 031-760 11 99
e-post: mathias.varstrom@aspelinramm.se

Aktuella gatuarbeten Mölndals stad

Trafik & Gator
Mölndals stads kontaktcenter

Telefon: 031-315 10 00
e-post: kontakt@molndal.se