Karta över stadsdelen

Här vill man gärna vara.

Tillsammans utformar vi en helt ny stadsdel i Mölndal. I området planerar vi för cirka 1100 nya bostäder, livsmedelsbutik, kontor, kommunal- och kommersiell service samt flera parker. I samband med utvecklingen av området föreslås även Bifrostgatan byggas om från transportled till stadsgata med fler övergångar som stärker kopplingen till närliggande bostadsområden. Bostäderna kommer byggas i området mellan det tidigare lärosätet Pedagogen Park, Fässbergs kyrkogård, Lindhaga och Solängen.

Tidplan

Det tar tid att bygga en stadsdel med karaktär

Hösten/Vintern 2015

Gestaltningsuppdrag till arkitektkontor.

Hösten 2016

Planprogram, samråd med myndigheter, fastighetsägare och boende i området. Möjlighet att lämna synpunkter.

Vår 2017

Planprogram färdigt.

Hösten/Vintern 2017

Samråd.

Vintern 2018/2019

Detaljplanen klar.

Under 2019

Påbörja byggnation av vägar & infrastruktur. Byggstart bostäder.

Under 2021

Start inflyttning.

Visionen om stadsdelen

Den framtida stadsdelen där det oväntade händer

Det spirar och gror, är levande och inbjudande. Här finns goda förutsättningar för att ses och mötas, för såväl företag som boende. Gemenskapen är tydlig på alla sätt och vis och en stor anledning till att man vill vara just här. Här trivs både gammal och ung, tillsammans. Gränser suddas ut. Här finns även skolor och kommunal service. Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal är en blandstad, det märks. Att det är ett gammalt lärosäte känns inspirerande, en bra utgångspunkt till den växande stadsdelen Pedagogen Park.

Den framtida stadsdelen där det oväntade händer – det är inte för inte som det är vår vision. I de planerade bostäderna bor man helt enkelt lite bättre, lite smartare och lite grönare. Till stadsdelen Pedagogen Park är det lätt att ta sig. Fina cykelvägar, bra kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter på plats. Grönt, tillgängligt och välkomnande. Vi ses i den nya stadsdelen Pedagogen Park.

Vi som utvecklar stadsdelen

Mölndals stad

Mölndals stad har drygt 5000 medarbetare inom en mängd olika yrken som alla arbetar för att skapa välfärd för Mölndals 63 000 invånare och alla de människor som arbetar och verkar i staden. Ett par av våra mål är att öka bostadsbyggandet och även invånarnas möjligheter att påverka vardagen och ta ansvar för stadens utveckling. Mölndal Vision 2022, kan sammanfattas med orden ”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”

Aspelin Ramm Fastigheter

Aspelin Ramm Fastigheter är en ansvarsfull fastighetsutvecklare med finansiell styrka som lägger stor vikt på att byggnaden ska utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden. Genom god och innovativ arkitektur utvecklas och anpassas befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet.

Samarbetspartners

För att skapa en ny sjudande stadsdel samarbetar vi med olika partners som kommer bygga olika kvarter i Stadsdelen Pedagogen Park.

Skanska Nya Hem

Byggplaner: Skanska Nya Hem har förvärvat fyra kvarter av Aspelin Ramm i den nya stadsdelen. Här kommer 300-350 bostadsrätter byggas. Läs mer om Skanska Nya Hems kvarter här!

OBOS | Kärnhem

Byggplaner: Kärnhem har förvärvat ett bostadskvarter i stadsdelen Pedagogen Park av Aspelin Ramm Fastigheter. Kvarteret är ca 6 300 kvm vilket motsvarar mellan 70-80 nya lägenheter. Läs mer om Kärnhems kvarter här! 

Kontakt

Vill du framföra dina åsikter?

Under Frågor & Svar ser du även de vanligaste frågorna som många undrar över. Det är viktigt för oss att du hör av dig om du har frågor, nedan ser du kontaktpersoner som kan hjälpa till.

Kontakta oss gärna på info@stadsdelenpedagogenpark.se.

Postadress:

Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal.

Aspelin Ramm Fastigheter AB, Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal.

Mölndals Stad

Kristina Bodin
Projektledare

Telefon: 031-315 14 39
e-post: kristina.bodin@molndal.se

Mölndals Stad

Frida Törnqvist
Kommunikatör

Telefon: 031-315 13 43
e-post: frida.tornqvist@molndal.se

Aspelin Ramm Fastigheter

Eva Marby
Chef för bostadsutveckling

Telefon: 031-757 11 80
e-post: eva.marby@aspelinramm.se

Aspelin Ramm Fastigheter

Lennart Karlsson
Vd

Telefon: 031-744 35 07
e-post: lennart.karlsson@aspelin.se

Aspelin Ramm Fastigheter

Jannicke Claeson
Marknadskoordinator & kommunikatör

Telefon: 031-757 11 82
e-post: jannicke.claeson@aspelin.se