1 april 2021

Markanvisningstävlingen för södra kvarteren

Efter beslut i Kommunstyrelsen den 31 mars står det klart att det blir Götenehus, Bergman & Höök samt Stena fastigheter som ska de nya kvarteren i Pedagogen Park. Gemensamt för alla vinnarna i markanvisningstävlingen är att de fokuserar på hållbarhet och vill bygga i trä.

”Det är jätteroligt att vi har fått en så stor respons. Det är ytterligare ett kvitto på att Mölndal är en plats att räkna med. Vi har fått in många förslag som håller en hög kvalité med koncept som tagit hänsyn till platsen som helhet. Att man väljer att bygga i trä går i linje med vår hållbara inriktning. Vi är mycket nöjda med utfallet och ser fram emot kommande markanvisningar i området, säger Kristina Bodin, mark-och exploateringschef, stadsbyggnadsförvaltningen.

Stena Fastigheters bidrag kan du kika på här!


Dela gärna