11 juni 2020

Lärorika gatunamn i stadsdelen

Nu är det klart vad gatorna i området ska heta.

Detaljplanen innebär att ett dussin nya gator, en gång- och cykelväg samt några torg behöver namnges.

Stadens namnberedningsgrupp har inspirerats av områdets historiska bakgrund med både lärarhögskola och grundskola (Lindhaga/Ekhagaskolan). Namntemat är därför lärande vilket gett upphov till Elevgatan, Examensgatan, Kunskapsgatan, Pedagoggatan, Praktikgatan, Professorsgatan, Doktorandgatan, Studentgatan, Tentamensgatan, Teorigatan och Utbildningsgatan.

Gång- och cykelvägen i området får namnet Lärlingsgången medan ett större torg ska heta Pedagogträdgården och ett mindre torg får benämningen Studieplan.

I onsdags gav kommunstyrelsen tummen upp till namnförslagen.


Dela gärna