30 september 2021

Infarten till Prästgårdsgatan är stängd

Boende hänvisas till provisorisk väg via Stubbåkersgatan. Infart till södra parkeringen är öppen. De som ska till Växthusets förskola hänvisas i första hand att parkera på den södra parkeringen och gå sista biten. Alternativt går det att åka via Stubbåkersgatan och provisoriska vägen till parkeringsplatserna närmast förskolan.

Arbetet pågår under hösten och ska senast vara klart i december. Boende på Prästgårdsgatan får separat information direkt från Mölndals stads entreprenör.

Läs gärna mer här!


Dela gärna