16 mars 2016

Idélådan var full av bra förslag!

Vi har fått in massor av synpunkter till vår idélåda under utställningen.
Synpunkterna, idéerna och frågorna har till stor det  handlat om en eventuell byggnation öster om Bifrostgatan. Många boende är oroliga för att det skall byggas höga hus precis framför deras hus. Vi har också fått tips på verksamheter och service som efterfrågas i området. Man vill bland annat ha en vårdcentral i området och restauranger med generösa öppettider.

Gröna tak är det många som önskar och efterfrågar.

Flera frågor har handlat om trafiken.
”Hur blir det med trafiken när det blir så många nya bostäder”?
”Kommer det att finnas tillräckligt med parkeringsplatser”?

Någon tycker att vi bara ska bygga radhus på området.
”Tänk på att bygga estetiskt vackra byggnader och inte bara lådor”.
”Se till att skapa mötesplatser för alla åldrar, gärna en lekplats för alla åldrar”.

Många värdefulla idéer
Som ni kan se så har vi fått in många värdefulla idéer och förslag i hur man bäst skapar en bra stadsdel. Vi tycker att det både är bra och roligt att så många tagit chansen att säga vad man tycker. Vi kan inte garantera att alla önskemål kommer att uppfyllas, men vi kan lova att vi gått igenom vartenda förslag.

Vad händer just nu?
Just nu håller Aspelin Ramm Fastigheter och Mölndals stad på att tillsammans utvärdera de tre förslag som arkitektkontoren tagit fram för området. Denna utvärdering kommer att resultera i en strukturplan och ett planprogram där vi gemensamt kommer ta ställning till och redovisa vår syn på hur området kan utvecklas i framtiden.

Samråd efter sommaren
I september/oktober kommer vi att ha ett samråd av planprogrammet för stadsdelen Pedagogen Park. Då kommer sakägare och myndigheter få möjlighet att lämna in synpunkter på programhandlingen som slutligen kommer besvaras och sammanställas i en samrådsredogörelse. När planprogrammet är godkänt av stadens politiker påbörjas detaljplaneprocessen.

 


Dela gärna