10 oktober 2017

Hej Mathias, bygg- & projektchef på Aspelin Ramm

Är du också nyfiken på hur utvecklingen av den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal går? Vi tog en kopp kaffe med Mathias Vårström, mångårig medarbetare på Aspelin Ramm, på kontoret i lokalerna där lärarhögskolan tidigare låg.

Hej Mathias! Vilken är din roll i utvecklingen av den nya stadsdelen?

Jag är bygg- och projektchef på Aspelin Ramm och har ansvar för utvecklingen av den nya stadsdelen Pedagogen Park för Aspelin Ramms del.

 

Hur känner du själv inför uppdraget?

Jag är full av optimism! Jag var själv med när vi flyttade in här i lärarhögskolans gamla lokaler och har sett hur vi steg för steg omvandlade byggkomplexet till dagens trivsamma anläggning med alla företag, skolor och verksamheter. Så jag vet att det går att utveckla ett område i en mycket positiv riktning, bara viljan finns. Och så gäller det att ha en bra planering förstås.

 

Vad planeras för den nya stadsdelen Pedagogen Park?

Vi tänker oss en stadsdel som passar för alla åldrar, dygnet runt. Man ska kunna leva här hela livet! Ett 1000-tal nya bostäder kommer att byggas och erbjudas i olika upplåtelseformer. Dessutom ska det mesta finnas för det dagliga livet, exempelvis butiker, restauranger, förskolor, skolor, äldreboende, vårdcentral, kommunal service, kyrklig verksamhet, livsmedel, bank, frisör, apotek, blomsteraffär, cykelverkstad, kultur och events. En del verksamheter finns här redan och kommer att kompletteras allteftersom. Vi har många tankar och stora planer för att sätta Pedagogen Park på kartan och vi kommer att bidra aktivt till att skapa det oväntade på ett positivt och hållbart sätt.

 

Vilka andra fördelar kan man räkna med?

Detta ska bli en stadsdel som är trygg och trivsam dygnets alla timmar. Här kommer det att vara mycket grönska och många naturliga mötesplatser i form av gröna stråk och torg. Bland annat planerar vi att odla frukter, grönsaker och bär här och att varje kvarter har ett växthus. Parkeringsanläggningar planeras både över och under mark, samt digitala tjänster som visar var lediga platser finns – allt för att undvika rundkörning och onödigt letande. När fler människor flyttar hit ökar även underlaget för att förbättra kommunikationerna. Det mesta som behövs för det dagliga livet ska finnas här. Vi vill se till helheten, inte bara till själva husbyggandet, och kunna erbjuda ett gott liv helt enkelt!

 

Ser du några nackdelar?

I omgivningen finns en viss oro både för hur området påverkas när vi bygger och även för hur resultatet kommer att bli. Det tar vi på största allvar. När det gäller uppbyggnaden undersöker vi hur vi kan dela upp förändringarna för att minska störningarna så mycket som möjligt under byggprocessen. När det gäller resultatet kommer vi att arbeta intensivt med gestaltningen så att områdets existerande fördelar tas tillvara och används på ett bra sätt. Det här ska bli ett område som står sig över tid och där man verkligen vill bo!

 

Hur bygger man en trygg stadsdel?

Flera saker kan bidra till trygghet. Bra belysning, för att undvika mörka, ”dolda” platser. Detta gäller även inomhus, som i parkeringshus. Bostäder placerade vid torg, parker och andra ställen, så att det finns ögon som kan observera vad som händer. Lugnare trafik bidrar också till trygghet och detta är ett av våra prioriterade områden, där vi undersöker hur vi kan sänka hastigheten på ett smidigt sätt. Tanken är att även gatumiljön ska kunna vara en plats för naturliga möten.

 

När börjar själva byggandet och när beräknas det vara klart?

Starten är planerad till våren 2019 och inflyttningen kan börja under 2021. Vi beräknar att det tar omkring sju år innan hela projektet är klart.

 

Det bästa stadsdelscentrumet i Mölndal. Det är ingen dålig ambition!

Nej, men det är verkligen så. Vi lägger ner ett stort och gediget arbete, som visserligen kanske inte alltid märks så mycket utåt ännu, där vi tar hänsyn och är öppna inför olika idéer och åsikter. Och eftersom vi själva har kontor här är vi i högsta grad närvarande. Vårt mål är inte att bygga och sedan försvinna. Vi vill istället bygga en stadsdel för dem som bor här, för dem som är grannar och för dem som besöker platsen.

 

Hur gör man om man vill vara med och påverka utvecklingen av den nya stadsdelen?

Förhoppningen är att ha framme ett planförslag innan årsskiftet där man kan komma med synpunkter rent formellt, när det är dags för samrådstid för planförslaget så återkommer vi!  Har man andra idéer och åsikter kan man mejla oss på info@stadsdelenpedagogenpark.se eller ringa Jannicke på 031-757 11 82 och boka en tid för samtal på Aspelin Ramm Fastigheter på Frölundagatan 118 B i Mölndal. Kaffet är gott här också. Välkommen in!


Dela gärna