2 maj 2017

Godkänt planprogram

Den 22 mars godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Stadsdelen Pedagogen Park. I samband med detta fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan över området. Planprogrammet kommer nu ligga som grund för det kommande arbetet med att ta fram en detaljplan. Det första skedet i denna process är att Staden ihop med Aspelin Ramm kommer arbeta fram ett planförslag över området som bland annat redovisar förslag på markanvändning, skalor på bebyggelse med mera. I detta skede kommer även tidigare framtagna utredningar för området att uppdateras.

Samrådsmöte under hösten 2017
Vår målsättning är att ett samråd om detaljplanen kommer genomföras under hösten 2017. Då kommer ett samrådsmöte att genomföras och det är även under denna period som allmänheten kommer ha möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget.

För den som är intresserad av att studera planprogrammet som kommunfullmäktige godkände den 22 mars går det att göra så via länken:

http://www.molndal.se/startsida/byggaboochmiljo/samhallsplanering/detaljplaner/stadsdelenpedagogenparkprogram.5.13b792e915990060ad0f9b.html.

Figuren nedan redovisar kortfattat planprocessen och var i processen vi nu befinner oss. Klicka på bilden för en större version.

 


Dela gärna