9 december 2015

G-P skriver om området

GPartikel

Förbereder bostäder på Pedagogen Park (Göteborgs-Posten 9 december 2015)

Tre arkitektkontorhar fått i uppdrag att skissa fram närmare tusen bostäder, kontor och service vid forna lärarhögskolan i Mölndal.

Företaget Aspelin-Ramm och Mölndals stad äger ungefär hälften var av ett område kring lärarhögskolan, idag kontorsfastigheten Pedagogen Park. Där planeras bostäder, men också byggnader för olika verksamheter och service, vilket G-P skrivit om tidigare.
18 arkitektkontor anmälde intresse till att arbeta med området och tre valdes ut – Nyrén, Erséus/Becht och Adept/Mandaworks- att arbeta med uppdraget parallellt.
– Det blir ett kontor från Göteborg, ett från Stockholm och ett danskt för att vi ska få lite olika input. Vi valde helt enkelt de som vi ansåg bäst kan utföra de tankar vi har kring Pedagogen Park med tanke på hållbarhet, stadskvalitet och genomförbarhet, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm.

I början av februari ska arkitekterna vara klara med ett första förslag och i slutet av samma månad kommer närboende och andra intresserade att bjudas in till ett dialogmöte.
– För oss är det viktigt att folk får tycka till om förslagen innan vi går vidare.

Ett planprogram förväntas bli klart strax efter sommaren och därefter börjar arbetet med en detaljplan.
– Det handlar om 800-1000 bostäder där huvuddelen blir lägenheter med visst inslag av radhus. Vi har för avsikt att bygga det mesta på området själva, medan kommunen för handla upp den tjänsten, säger Lennart Karlsson.

Martin Björklund/Göteborgs-Posten 


Dela gärna