25 februari 2016

Fullt hus på informations- och dialogträffen den 24/2

Närmare 170 Mölndalsbor kom på vår andra informations- och dialogträff onsdagen den 24/2. Vi berättade om nuläget och vi fick många bra synpunkter och frågor med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla Stadsdelen Pedagogen Park. Vi tackar alla som tog sig tid att komma till mötet och vi kommer att bjuda in till ett nytt möte i slutet av maj eller början av juni. Har du inte anmält dig till vårt nyhetsbrev så gör det nu! Sänd oss ett mejl till info@stadsdelenpedagogenpark.se, skriv ”Nyhetsbrev” i ämnesraden. Då missar du varken inbjudningar eller annan bra information.

 


Dela gärna