31 augusti 2015

En levande stadsdel växer fram

Nu gör vi det, från grunden tillsammans och med ett tydligt mål ­ att skapa den framtida stadsdelen där det oväntade händer. Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal ska bli en stadsdel där det händer mycket mest hela tiden. Inbjudande och gränsöverskridande för att skapa möten och nya möjligheter för både boende och företag. Vi är än så länge i ett tidigt skede och gör den här satsningen från grunden. I skapandet av blandstaden stadsdelen Pedagogen Park kan du vara med och bidra med dina tankar och funderingar. Det hoppas vi på. Därför kommer vi kontinuerligt berätta vad vi gör, höra vad du tycker, bjuda in till dialog och informationsträffar.

tegel_big

Dela gärna