5 juli 2017

Glad sommar!

En levande stadsdel börjar ta form! Under våren godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Stadsdelen Pedagogen Park och det förde med sig att stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta detaljplan över den nya stadsdelen.

En del i det uppdraget är att bjuda in allmänheten till samrådsmöte om detaljplanen och det planerar vi att genomföra nu i höst/vinter. Under samrådsperioden har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Till hösten återkommer vi med en inbjudan till samrådsmöte.

Tidplanen för projektet är uppdaterad, och vi räknar med inflyttningsstart under våren/sommaren 2020. Tidplanen finns på följande länk: http://www.stadsdelenpedagogenpark.se/om-stadsdelen-pedagogen-park/#tidplan

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

Dela gärna