12 april 2021

En del av gatan är avstängd

Frölundagatan är avstängd mellan Bifrostgatan och Gammagatan.

  • Trafik till Prästgårdsgatan och de västra delarna av Frölundagatan hänvisas till Alfa- och Gammagatan
  • Hållplatsen Jolen norra, läge C och D, får nya tillfälliga lägen väster om Gammagatan.

Cirkulationsplatsen i korsningen Bifrostgatan och Frölundagatan kommer att sänkas och byggas om i samband med VA-arbetet.

  • Cirkulationen är ersatt med en rak gata under tiden.
  • Det går att svänga av Bifrostgatan österut in på Frölundagatan mot Mölndals innerstad.
  • Gång- och cykelöverfarten söder om nuvarande cirkulation flyttas tillfälligt något längre söderut.

På grund av arbetet kan köer förekomma på Bifrostgatan. Du som kan ombeds att ta andra vägar. Tänk på att resa i god tid och visa hänsyn till andra trafikanter – oavsett ditt färdmedel!

Arbetet är en del av arbetet med stadsdelen pedagogen park.


Dela gärna