27 december 2019

Det här händer just nu

I december avslog Mark och miljödomstolen de överklaganden av detaljplanen i utbyggnaden av stadsdelen Pedagogen Park som kommit in.

Nu har ytterligare överklaganden kommit in till Mark- och miljööverdomstolen och vi  kommer att kunna informera er om utfallet av detta någon gång under februari eller mars 2020.

Om allt går som vi vill och planen vinner laga kraft så kommer vi att påbörja utbyggnaden av stadsdelen under hösten 2020 och då börjar man med gator/vägar och ledningar.


Dela gärna