1 november 2021

Begränsad framkomlighet

Tisdagen den 2 november asfalteras infarten till Prästgårdsgatan som du når från Frölundagatan. Arbetet kan innebära att det tar lite extra tid att ta sig in och ut i området.
Hela arbetet med Prästgårdsgatan beräknas vara klart den 31 januari 2022.

En ny stadsdel kräver förberedelser
Mölndals stad och tekniska förvaltningen bygger just nu gator, allmän plats/torg och vatten- och avloppsledningar i den blivande stadsdelen och nu är man inne i etapp 2.

Här hittar du mer information om pågående gatuarbeten i den blivande stadsdelen.

 


Dela gärna