20 december 2019

Att fylla området med liv dygnet runt

Läs artikeln om stadsdelen Pedagogen Park som publicerades den 4 december 2019 i Mölndals-Posten.

Den nya stadsdelen Pedagogen park kommer bestå av runt 1 200 lägenheter och planerad byggstart är nästa år. Aspelin Ramms vd Lennart Karlsson har varit med sedan start och hans vision är att området ska fyllas med liv dygnet runt.

I februari godtogs detaljplanen för Pedagogen park av kommunens politiker. Planen överklagades och i väntan på den rättsliga prövningen har inte mycket hänt.

– I förra veckan blev överklagandena på våra detaljplaner avslagna. Det känns bra för både vi och staden har gjort ett korrekt jobb som bör resultera i en detaljplan, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm.

1 Vad är din roll i stadsdelens utveckling?

– Jag var här väldigt tidigt, såg möjligheterna och såg till att det här blev av. Jag har fattat de mer inriktande, stora besluten som att behålla huset där lärarhögskolan tidigare låg och jag har varit delaktig i vilken inriktning detaljplanen fått.

2 Vilka möjligheter var det du såg?

– Det var ett brutalt och fult hus som var öde och ganska dystert. Det är då möjligheterna finns, när man utgår från noll kan det bara bli bättre. Det fanns en möjlighet att komplettera med mer bebyggelse och skapa en semiurban känsla. En stad är, enligt min definition, en plats med folk både på dag, kvälls- och nattid. Området ligger i en korsning där vi kan haka i bostadsbebyggelsen i den norra delen och samtidigt räcka ut en arm mot större industrier och företagande på Jolen. Det ger oss goda förutsättningar att få en roll som stadsdel.

3 Var det självklart att behålla huset som varit lärarhögskola?

– Ja, det gav oss någonting att börja med. Att något sker samtidigt som man planerar skärper trovärdigheten och planerna blir verklighet för många fler. Nu har vi jobbat här sedan 2011. Bland annat delade vi på huset så att vi fick till torget med trappan. Dit kommer food trucks ibland och de senaste fem, sex åren har vi samarbetat med skolan Växthuset så att de har en del genrep för alla hyresgäster. Det brukar pågå i 20 minuter och vi bjuder på kaffe och bullar. Det är vår tolkning av social hållbarhet.

4 Varför är social hållbarhet viktigt för er?

– Jag tror på att skapa platser där vi ser andra människor och själva blir sedda. Det är ett grundläggande behov vi har. Aspelin Ramm kan underlätta mötena på sättet vi bygger, genom att skapa tilltalande platser där man vill vara. Sedan utvecklar alla platser sin egen kultur beroende på vilka människorna som bor där.

5 Och varför är detta viktigt för er som företag?

– Människor ska vilja köpa våra bostäder och hyra våra lokaler och då måste det vara en attraktiv miljö, en miljö där man vill vara. Ställer man bara upp hus utan att ha en tanke bakom så kommer man inte att kunna hyra ut dem.

6 Vad är viktigast för att området ska bli en framgång?

– Konkurrensen handlar mycket om det offentliga rummet, det som sker på på gator och torg. Sedan är det självklart att husen måste vara täta, att de håller och är snygga och prydliga. Att hålla rent och snyggt kommer man också ganska långt med.

7 Hur skiljer sig Pedagogen park från anda nybyggda områden?

– Många andra områden planeras också för en blandad verksamhet av bostäder och kontor, men att vi under åren lyckas skapa en så stor mängd människor som jobbar i huset gör att vi har ett försprång när det gäller att skapa en stadskänsla redan innan vi börjar bygga.

8 Vad händer framöver?

– Planen är att komma igång med bygget första halvåret 2020 och vi bygger både kontor och bostäder samtidigt samt en parkeringsanläggningar under marken för att inte bilarna ska komma i väg för stadslivet.  Totalt rör det sig om ett 20-tal kvarter som byggs etappvis under sju till tio år.

9 Hur ska ni undvika att området känns som en byggarbetsplats under tiden?

– Det är vår största utmaning, att få folk att trivas under byggtiden. Men det finns en tydlig plan. Främst handlar det om körvägarna för den tyngre trafiken för att inte blanda lastbilar och människor.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Lennart Karlsson

Ålder: 56.

Familj: Gift med Cecilia samt två vuxna barn.

Intressen: Idrott, främst fotboll, friluftsliv, kultur och stadsliv. Lennart har varit ordförande i Sävedalens IF i 25 år och i BK Häcken i sex år.

Ville bli som barn: ”Jag ville stå i bokhandel och jobbade också i affär mellan gymnasiet och universitetet.”

Övrigt: Fick tidigare i år Mölndals stads pris som Mölndalsambassadör 2019.

 

 


Dela gärna