20 april 2022

Nya parkeringsplatser vid P-Dahlhuset

Vi förbereder för en ny stadsdel och snart påbörjas markarbeten för Parkhus 4. Det betyder att delar av den södra parkeringen på Pedagogen Park kommer att tas bort den 1 maj 2022 för att göra plats åt de nya husen.

Nya p-platser och laddplatser anläggs nu på andra sidan av Frölundagatan vid P-Dahlhuset. Dessa är redo att användas från och med 2 maj. Ni kan också parkera vid den norra delen vid banken, samt på delar av den södra parkeringen, mot Prästgårdsgatan.

Har du ett p-tillstånd gäller detta på hela området- även på P-Dahlparkeringen


Dela gärna