29 maj 2018

Uppdaterat planförslag på gång!

Under våren har det arbetats på för fullt för att föra projektet framåt. Bland annat har tidigare utredningar uppdaterats efter inkomna synpunkter under samrådstiden och nya tagits fram, som exempelvis en trädinventering. För närvarande revideras samtliga planhandlingar och inkomna yttranden från samrådstiden besvaras och kommer redovisas under granskningstiden. Målsättningen är att ta fram ett uppdaterat planförslag till politikerna för beslut i augusti månad. Därefter kommer samtliga planhandlingar finnas tillgängliga för granskning under cirka en månad med möjlighet att lämna in synpunkter.

Vi återkommer om tider när de uppdaterade planhandlingarna är färdiga och vi kommer även informera om det här på hemsidan. Planhandlingarna kommer därefter att finnas tillgängliga att studera i stadsbiblioteket, i Pedagogen Parks entré på Frölundagatan 118 samt på Mölndals stads hemsida.


Dela gärna