Utvecklas av Mölndals Stad och Aspelin Ramm

Bilaga om all stadsutveckling i Mölndal

Du har väl inte missat vår senaste bilaga om all stadsutveckling som just nu pågår och planeras i Mölndal? Ett av våra projekt är att skapa stadsdelen Pedagogen Park. Läs mer på sidan 24-25.

11 januari 2017

Läs mer

Tack för alla synpunkter!

Planprogrammet för stadsdelen Pedagogen Park var utställt den 22 september till och med den 19 oktober 2016. Under samrådet för stadsdelen Pedagogen Park fick vi in drygt 50 synpunkter varav en var undertecknad av 170 personer. Här hittar du en summering av de vanligaste synpunkterna.

1 november 2016

Läs mer

Välbesökt programsamrådsmöte

Cirka 120 personer kom till vårt programsamrådsmöte den 5 oktober. Här hittar du bildspelet från mötet och hur du gör för att skicka in en synpunkt på upprättat programförslag. Observera att ert yttrande ska vara inskickat senast den 19 oktober

6 oktober 2016

Läs mer

Artikel i Göteborgs-Posten

I GP från den 3 oktober kan du läsa om den blivande stadsdelen.

3 oktober 2016

Läs mer

Programsamrådsmöte 5 oktober kl 17.30-18.30

Onsdagen den 5 oktober kl 17.30-18.30 kommer vi att ha ett programsamrådsmöte för stadsdelen Pedagogen Park i eventsalen i Pedagogen Park på Frölundagatan 118. Varmt välkomna!

20 september 2016

Läs mer

Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park

I september månad beslutade stadens politiker i Planeringsutskottet att om planprogrammet kan gå ut på samråd och ställas ut till allmänheten. Här kan du läsa mer om var vi befinner oss i processen.

20 september 2016

Läs mer

Information- och dialogmöte efter sommaren

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och vårt andra nyhetsbrev för Pedagogen Park har precis skickats ut till alla som anmält sitt intresse för det.

20 juni 2016

Läs mer

Vi fortsätter samarbetet med Nyréns

Nästa steg för stadsdelen Pedagogen Park blir att tillsammans med arkitektkontoret Nyréns ta fram en strukturplan över området. Det blir ett viktigt underlag för planprogrammet.

26 april 2016

Läs mer

Idélådan var full av bra förslag!

Vi har fått in många värdefulla idéer och förslag i hur man bäst skapar en bra stadsdel. Vi tycker att det både är bra och roligt att så många tagit chansen att säga vad man tycker.

16 mars 2016

Läs mer

Fullt hus på informations- och dialogträffen den 24/2

Det var många Mölndalsbor som tog sig till Pedagogen Parks eventhall på tisdagskvällen för att få ta del av det senaste om utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park.

25 februari 2016

Läs mer

Utställningen om stadsdelen Pedagogen Park

Nu har utställningen av de framtagna visionsförslagen för stadsdelen öppnat.

15 februari 2016

Läs mer

Utställning och informations- och dialogträff den 24 februari

Från den 15 februari till och med den 2 mars är du välkommen att komma och kika på de förslag som arkitekt-teamen tagit fram för den blivande stadsdelen. Utställningen är i entrén på Pedagogen Park, på Frölundagatan 118.

12 januari 2016

Läs mer

G-P skriver om området

I dagens G-P kan du läsa om hur vi tänkte när vi valde de tre arkitektkontoren som nu parallellt arbetar med att gestalta området.

9 december 2015

Läs mer

Tre arkitektkontor skissar på stadsdelen

Syftet med de parallella uppdragen är att få in goda idéer om hur stadsdelen kan utvecklas. Tre arkitektkontor ska lämna förslag på stadsdelen Pedagogen Park.

7 december 2015

Läs mer

Bilaga i G-P om stadsutvecklingen i Mölndal

Du missade väl inte bilagan i G-P om stadsutvecklingen i Mölndal?

3 december 2015

Läs mer

Frågor och svar från informationsmötet den 1 oktober

Den 1 oktober kom inte mindre än 70 personer och besökte vårt första informationsmöte. Här är ett axplock av frågorna som ställdes under mötet.

23 oktober 2015

Läs mer

Artikel om stadsdelen i Lokalguiden

Läs artikeln där Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter, berättar om nästa steg för Pedagogen Park. Det som handlar om att skapa en helt ny och levande stadsdel.

2 december 2015

Läs mer

Tack alla som kom på mötet den 1/10

Den 1 oktober informerade Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter om planerna för utvecklingen av den nya stadsdelen Pedagogen Park.

5 oktober 2015

Läs mer

En levande stadsdel växer fram

Nu gör vi det, från grunden tillsammans och med ett tydligt mål – att skapa den framtida stadsdelen där det oväntade händer.

31 augusti 2015

Läs mer

En stadsdel för alla

Nu drar utvecklingen av den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal igång på riktigt. Ett samarbete mellan Aspelin Ramm Fastigheter

16 september 2015

Läs mer

Varför bygger ni just här?

Vi vill skapa en blandstad för alla åldrar. Stadsdelen Pedagogen Park har goda förutsättningar för detta. Här finns redan etablerad verksamhet.

16 september 2015

Läs mer

Vad är en blandstad?

Blandstad betyder en blandning av funktioner såsom bostäder, handel, kontor, restauranger med mera, olika slags

16 september 2015

Läs mer

Mellan Pedagogen Park, Solängen och Änggårdsbergen

Grönt och välkomnande där det redan idag finns bostadsområden och verksamheter. Stadsdelen Pedagogen Park skapar möten.

16 september 2015

Läs mer

Se området från ovan

Med hjälp av en drönare, alltså en liten radiostyrd helikopter med kamera, visar vi området över den kommande stadsdelen. Att kunna visa platsen från ovan ger en bra översikt över området.

1 oktober 2015

Läs mer

Välkommen på första informationsträffen

För oss är det viktigt att ha en dialog med dig längs vägen. Därför har du möjlighet att lämna dina synpunkter, ställa frågor och vara

16 september 2015

Läs mer

Mölndals stad och Aspelin Ramm satsar stort

Vi är så glada att våra diskussioner om att gemensamt bygga för framtiden äntligen blir verklighet. Tillsammans ska vi skapa den

31 augusti 2015

Läs mer

När börjar ni bygga området?

Om allt går som planerat börjar vi bygga under 2018.

16 september 2015

Läs mer

Hur kommer det bli med gång- och cykelvägar?

I stadsdelen Pedagogen Park vill vi ha en bra koppling till angränsande grönområden och korsande stråk. Här vill vi skapa spännande

16 september 2015

Läs mer

Här vill företagen verka

Mölndals stad växer så det knakar. Cirka 6 100 företag är idag verksamma i Mölndal och det antalet ökar hela tiden.

31 augusti 2015

Läs mer

Hur många bostäder planerar ni att bygga totalt?

Vi planerar att bygga cirka 800 nya bostäder. Ambitionen är att bygga bostadsrätter, hyresrätter och småhus, detta för att skapa

16 september 2015

Läs mer