Utvecklas av Mölndals Stad och Aspelin Ramm

Välkommen på lunchföreläsning!

Nu har vi inte hörts av på hela sommaren och nu är hösten redan här. En sak är säker. Tiden går fort. Vi bjuder in till en lunchföreläsning om "Hållbart resande" den 24 oktober och hoppas att du har möjlighet att komma.

30 september 2019

Läs mer

Vad händer just nu?

Här följer en kort lägesbeskrivning om det senaste i den blivande stadsdelen.

19 juni 2019

Läs mer

Detaljplanen för stadsdelen Pedagogen Park godkänd i Kommunfullmäktige 20/2

Läs gärna artikel från dagens GP: Cirka 1 100 bostäder, äldreboende, förskola, verksamheter och parker. Nu tar planerna för nya stadsdelen Pedagogen park ett rejält kliv framåt.

1 mars 2019

Läs mer

Välbesökt informationsmöte!

Tisdagens informationsmöte bjöd på bra uppslutning och många intressanta frågor.

26 oktober 2018

Läs mer

Informationsmöte 23/10 kl 18

Välkommen på möte & fika på tisdag 23/10 kl 18 på Restaurang CV Linne i Pedagogen Park.

12 oktober 2018

Läs mer

Uppdaterat planförslag på gång!

Nu reviderar vi samtliga planhandlingar och besvarar inkomna yttranden från samrådstiden. Målsättningen är att ta fram ett uppdaterat planförslag till politikerna för beslut i augusti månad.

29 maj 2018

Läs mer

Samråd avslutat. Remissvar nästa steg!

Samrådstiden är slut och alla inkomna åsikter ska nu besvaras. Vi passar även på att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!

21 december 2017

Läs mer

Samrådstid 16/11 – 14/12

Detaljplanen för den nya stadsdelen är nu på samråd. Planen i sin helhet kan du se på Mölndals Stads hemsida och du kan lämna in synpunkter på den. Läs mer om hur du går tillväga.

17 november 2017

Läs mer

Hej Mathias, bygg- & projektchef på Aspelin Ramm

Är du också nyfiken på hur utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park går? Läs vår intervju med Mathias Vårström så får du mera kött på benen.

10 oktober 2017

Läs mer

Planförslag på gång!

Läs det här för att lära dig mer om hur ett planförslag arbetas fram och knådas för att bli så bra som möjligt innan detaljplanen vinner laga kraft.

9 oktober 2017

Läs mer

Glad sommar!

Detaljplan för den nya stadsdelen är på gång. Vi återkommer med inbjudan till samrådsmöte i höst. På återhörande och glad sommar!

5 juli 2017

Läs mer

Godkänt planprogram

Tidigare i vår godkände kommunfullmäktige i Mölndals Stad planprogrammet för Stadsdelen Pedagogen Park, och nu påbörjas arbetet med att utveckla detaljplanen.

2 maj 2017

Läs mer

Bilaga om all stadsutveckling i Mölndal

Du har väl inte missat vår senaste bilaga om all stadsutveckling som just nu pågår och planeras i Mölndal? Ett av våra projekt är att skapa stadsdelen Pedagogen Park. Läs mer på sidan 24-25.

11 januari 2017

Läs mer

Tack för alla synpunkter!

Planprogrammet för stadsdelen Pedagogen Park var utställt den 22 september till och med den 19 oktober 2016. Under samrådet för stadsdelen Pedagogen Park fick vi in drygt 50 synpunkter varav en var undertecknad av 170 personer. Här hittar du en summering av de vanligaste synpunkterna.

1 november 2016

Läs mer

Välbesökt programsamrådsmöte

Cirka 120 personer kom till vårt programsamrådsmöte den 5 oktober. Här hittar du bildspelet från mötet och hur du gör för att skicka in en synpunkt på upprättat programförslag. Observera att ert yttrande ska vara inskickat senast den 19 oktober

6 oktober 2016

Läs mer

Artikel i Göteborgs-Posten

I GP från den 3 oktober kan du läsa om den blivande stadsdelen.

3 oktober 2016

Läs mer

Programsamrådsmöte 5 oktober kl 17.30-18.30

Onsdagen den 5 oktober kl 17.30-18.30 kommer vi att ha ett programsamrådsmöte för stadsdelen Pedagogen Park i eventsalen i Pedagogen Park på Frölundagatan 118. Varmt välkomna!

20 september 2016

Läs mer

Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park

I september månad beslutade stadens politiker i Planeringsutskottet att om planprogrammet kan gå ut på samråd och ställas ut till allmänheten. Här kan du läsa mer om var vi befinner oss i processen.

20 september 2016

Läs mer

Information- och dialogmöte efter sommaren

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och vårt andra nyhetsbrev för Pedagogen Park har precis skickats ut till alla som anmält sitt intresse för det.

20 juni 2016

Läs mer

Vi fortsätter samarbetet med Nyréns

Nästa steg för stadsdelen Pedagogen Park blir att tillsammans med arkitektkontoret Nyréns ta fram en strukturplan över området. Det blir ett viktigt underlag för planprogrammet.

26 april 2016

Läs mer

Idélådan var full av bra förslag!

Vi har fått in många värdefulla idéer och förslag i hur man bäst skapar en bra stadsdel. Vi tycker att det både är bra och roligt att så många tagit chansen att säga vad man tycker.

16 mars 2016

Läs mer

Fullt hus på informations- och dialogträffen den 24/2

Det var många Mölndalsbor som tog sig till Pedagogen Parks eventhall på tisdagskvällen för att få ta del av det senaste om utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park.

25 februari 2016

Läs mer

Utställningen om stadsdelen Pedagogen Park

Nu har utställningen av de framtagna visionsförslagen för stadsdelen öppnat.

15 februari 2016

Läs mer

Utställning och informations- och dialogträff den 24 februari

Från den 15 februari till och med den 2 mars är du välkommen att komma och kika på de förslag som arkitekt-teamen tagit fram för den blivande stadsdelen. Utställningen är i entrén på Pedagogen Park, på Frölundagatan 118.

12 januari 2016

Läs mer

G-P skriver om området

I dagens G-P kan du läsa om hur vi tänkte när vi valde de tre arkitektkontoren som nu parallellt arbetar med att gestalta området.

9 december 2015

Läs mer

Tre arkitektkontor skissar på stadsdelen

Syftet med de parallella uppdragen är att få in goda idéer om hur stadsdelen kan utvecklas. Tre arkitektkontor ska lämna förslag på stadsdelen Pedagogen Park.

7 december 2015

Läs mer

Bilaga i G-P om stadsutvecklingen i Mölndal

Du missade väl inte bilagan i G-P om stadsutvecklingen i Mölndal?

3 december 2015

Läs mer

Frågor och svar från informationsmötet den 1 oktober

Den 1 oktober kom inte mindre än 70 personer och besökte vårt första informationsmöte. Här är ett axplock av frågorna som ställdes under mötet.

23 oktober 2015

Läs mer

Artikel om stadsdelen i Lokalguiden

Läs artikeln där Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter, berättar om nästa steg för Pedagogen Park. Det som handlar om att skapa en helt ny och levande stadsdel.

2 december 2015

Läs mer

Tack alla som kom på mötet den 1/10

Den 1 oktober informerade Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter om planerna för utvecklingen av den nya stadsdelen Pedagogen Park.

5 oktober 2015

Läs mer